Bieżące informacje

Zakończenie robót budowlanych

 30 lipca 2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.
Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji zamontowanych w obiekcie.

 

 Rycerska zakoczenie